Zastosowanie HBOT w leczeniu porażenia mózgowego

Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyny takiego stanu są wieloczynnikowe, jednak w pierwszej kolejności wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej.

Tlen hiperbaryczny ożywia i pobudza do życia uśpione neurony i przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie . Tlen podany pod stężeniem, poprawia metabolizm w tkance nerwowej, zwiększa przepuszczalność bariery krew-mózg, ożywia i pobudza do życia uśpione komórki i uaktywnia je do prawidłowego funkcjonowania , zwiększenia elastyczności erytrocytów i przede wszystkim uaktywnia pracę całego systemu nerwowego. Dlatego też odnotowuje się znaczną poprawę w zaburzeniach ruchowych, w zaburzeniach w rozwoju umysłowym, mowy i ogólnego zachowania.

W 2007 roku dr. Senechal opublikował przełomowy artykuł potwierdzający zastosowanie HBOT w leczeniu porażenia mózgowego. Badania potwierdziły, iż zastosowanie terapii tlenowej ma nie tylko odzwierciedlenie w poprawie zdolności umysłowych pacjentów z porażeniem mózgowym ale pięciokrotnie przyspiesza poprawę funkcji motorycznych w porównaniu z tradycyjnymi metodami rehabilitacji.

Przykłady znacznej poprawy w funkcjonowaniu dzieci z porażeniem mózgowym opisuje dr Paul G. Harch w książce „Oxygen Revolution”. Jednym z dzieci leczonych przez dr Harcha jest Tim, który urodził się z dużym niedotlenieniem mózgu. Chłopiec nie przełykał samodzielnie, nie siedział, nie mówił. Po zastosowaniu szeregu zabiegów w komorze hiperbarycznej chłopiec nie tylko je samodzielnie, mówi ale nawet zaczął chodzić.